Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Ανατροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Θηβών για τα ιχθυοτροφεία

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων εξέφρασε, στις 26 Αυγούστου 2013, την αρνητική του γνώμη επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μετεγκατάστασης 20 στρεμμάτων ιχθυοκαλλιέργειας της εταιρείας ΣΠΑΡΦΙΣ Α.Ε., που βρίσκεται στην θέση Όρμος Σπηλιά, ανάμεσα στο Σαράντι και στην Αλυκή.
Η απόφαση αυτή, που αποτελεί ανατροπή στην αρχικά διαφανείσα πρόθεση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ελήφθη μετά από τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία του Δημ. Συμβούλου της πλειοψηφίας Γ. Φίλου και τις σοβαρές αντιρρήσεις που εκφράστηκαν τόσο από την αντιπολίτευση με τον Στ. Χαλβατζή, τον Α. Τουλουμάκο και τον Θ. Σκούμα, όσο και από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των αλιέων και των κατοίκων των περιοχών που θίγονται από τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Η ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση αποτέλεσε έκπληξη, αφού ο Δήμαρχος κ. Νικολάου, πλειοδότησε σε επιχειρήματα εναντίον της Μ.Π.Ε. , παρότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, στην οποία ο ίδιος είναι Πρόεδρος, είχε ομόφωνα προαποφασίσει να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκφραση θετικής γνώμης και παρότι με την 30/2013 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εκφράσει κατά πλειοψηφία θετική γνώμη για άλλη μετεγκατάσταση 10 στρεμμάτων της ίδιας μονάδας.
Εύστοχη θεωρήθηκε η επισήμανση του Δημοτικού Συμβούλου Θανάση Σκούμα  περί   συστηματικής αγνόησης  των αποφάσεων  τοπικών κοινωνιών από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας, η οποία δια της κ. Γερακούδη, δεν λαμβάνει σχεδόν ποτέ υπόψη της τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης, θεωρήθηκε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Δήμαρχος, κ. Νικολάου, δεσμεύτηκε, μετά από καταγγελίες παρευρισκομένων πολιτών, ότι θα ερευνήσει αν χρησιμοποιούν οι εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας τις αιτήσεις για μετεγκατάστασή τους  σαν πρόφαση για την επέκτασή τους και διαβεβαίωσε ότι αν πράγματι διαπιστωθεί ότι τις χρησιμοποιούν και δεν εγκαταλείπουν τις παλιές τους θέσεις, θα επιβληθούν τα νόμιμα μέτρα από τον Δήμο Θηβαίων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: