Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

“Συμβούλιο της Ευρώπης: Ο Ασωπός να ξαναγίνει ποτάμι”

Πραγματοποιήθηκε χθες συνέντευξη τύπου όπου παρουσιάστηκε η καταδικαστική για την Ελλάδα Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης επί της συλλογικής προσφυγής που είχε καταθέσει η Διεθνής Ομοσπονδία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από κοινού με Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με αντικείμενο την παραβίαση του δικαιώματος στην υγεία των κατοίκων των Οινοφύτων από τη βιομηχανική ρύπανση.
Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε το περιεχόμενο της προσφυγής από τον δικηγόρο και λέκτορα δημοσίου διεθνούς δικαίου (πανεπιστήμια Θράκης και Βοσπόρου), κ. Γ. Κτιστάκι, την αν. καθηγήτρια ιατρικής (πανεπιστήμιο Αθηνών), κ. Π. Νικολοπούλου-Σταμάτη και τον πρεσβύτερο π. Ι. Οικονομίδη από το Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού των Οινοφύτων.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων καταδίκασε ομόφωνα την Ελλάδα , δεχόμενη ότι το Ελληνικό κράτος απέτυχε να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη, κατά το δυνατό, των αιτιών που προκαλούν βλάβη στην υγεία των κατοίκων και την αποφυγή, στο μέτρο του δυνατού, ασθενειών στην περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού και κοντά στην βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων.
Η καθυστερημένη αναγνώριση εκ μέρους των Ελληνικών αρχών της σοβαρότητας της ανωτέρω ρύπανση και των αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσμού, και η εξίσου καθυστερημένη ανάληψη κρατικών δράσεων για την αντιμετώπισή τους, επιδείνωσαν την κακή υγεία των κατοίκων και παρεμπόδισαν την πρόληψη των ασθενειών στην περιοχή.
Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καλεί την Πολιτεία να λάβει τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα στο πνεύμα και το γράμμα της απόφασης ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής, έστω και την ύστατη ώρα.

                                                                                                                  7/6/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: