Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013

Με πρόσχημα τη χωροταξία, παραδίδεται στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα η Στερεά Ελλάδα


(ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την αναθεώρηση του Πλαισίου Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της περιφέρειας Στερεάς)

Η αναθεώρηση του περιφερειακού χωροταξικού της Στερεάς Ελλάδας, επιχειρεί να περιβάλλει με το μανδύα του κρατικού /δημόσιου σχεδιασμού την νομιμοποίηση επιχειρηματικών επιλογών μεγάλων ομίλων που επιβάλλουν ολοένα και πιο απροκάλυπτα τα συμφέροντά τους μέσω των πολιτικών εκπροσώπων  τους στην Περιφέρεια, την χώρα και την Ευρώπη.  Σε μια περιφέρεια όπως η Στερεά Ελλάδα από την οποία μεταφέρονται πόροι (νερό, ενέργεια) κυρίως προς το λεκανοπέδιο και της  αποδίδονται ανεπιθύμητες δραστηριότητες  (ρυπογόνες βιομηχανίες), επιβάλλεται η ένταση των συγκρούσεων που ήδη δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην απασχόληση, την οικονομία  και το περιβάλλον... η συνέχεια εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: