Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Μπλακάουτ στο χαράτσι της ΔΕΗ


Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη την είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών.
Μπλακάουτ στην είσπραξη του τέλους ακινήτων φέρνει η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη την είσπραξή του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Κύκλοι της ΔΕΗ μιλούν για απόφαση που δημιουργεί μείζον θέμα, τονίζοντας ότι περιμένουν απάντηση από το υπουργείο Οικονομικών άμεσα για το πώς να χειριστούν το ζήτημα.
Η απάντηση θα πρέπει να έχει φτάσει στη ΔΕΗ το αργότερο σήμερα, όπως λένε οι ίδιες πηγές, καθώς η δικαστική απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή - αναμένεται να κοινοποιηθεί σήμερα στη ΔΕΗ και να αποκτήσει ταυτόχρονα ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος ακινήτων πρέπει να αφαιρεθεί το συντομότερο από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ διαφορετικά οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα προσφυγής.
Το δικαστήριο υποχρεώνει τη ΔΕΗ να μην κόβει το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι και παράλληλα να δέχεται την πληρωμή μόνο του ποσού που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ρεύματος αφαιρώντας το τέλος ακινήτων. Σε αντίθετη περίπτωση μάλιστα απειλεί τους νομίμους εκπροσώπους της ΔΕΗ με χρηματική ποινή 300 ευρώ για κάθε παραβίαση της απόφασης, ξεχωριστά ανά καταναλωτή. Αναγνωρίζει, δε το δικαίωμα σε όλους ανεξαιρέτως τους καταναλωτές - σε μια αντιστροφή ρόλων - να διεκδικήσουν εκείνοι αποζημίωση από τη ΔΕΗ αν εξακολουθήσει η είσπραξη του τέλους ηλεκτροδότησης μέσω των λογαριασμών του ρεύματος.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η «ετυμηγορία» των δικαστών (πρόεδρος Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου, μέλη Μαρία Βολίκα και Κωνσταντίνα Λουκαδάκου) καταλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους καταναλωτές, καθώς  πρόκειται για ικανοποίηση προσφυγών που είχαν καταθέσει Ενώσεις Καταναλωτών. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Γιάννης Μυτατούλης αναμένεται άμεσα να κοινοποιήσει στη ΔΕΗ την απόφαση. Η επιχείρηση και το ελληνικό Δημόσιο έχουν βέβαια το αναφαίρετο δικαίωμα να ασκήσουν - όπως αναμένεται - έφεση κατά της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η άσκηση όμως του ενδίκου μέσου δεν παγώνει το αποτέλεσμα το οποίο ισχύει μέχρι την έκδοση της εφετειακής απόφασης.
Μέσα σε 31 δακτυλογραφημένες σελίδες οι δικαστικοί λειτουργοί, με εφαλτήριο το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, οριοθετούν τη φοροδοτική ικανότητα των καταναλωτών σημειώνοντας ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουν δεχθεί φοροκαταιγίδα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να ανταποκριθούν σε όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
«Κατόπιν των διαδοχικών φορολογικών και εισοδηματικών μέτρων είναι προφανές ότι οι Ελληνες πολίτες  έχουν ήδη υποστεί σοβαρότατες οικονομικές απώλειες, οι οποίες κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας επηρεάζουν ουσιωδώς το πραγματικό επίπεδο της φοροδοτικής τους ικανότητας», επισημαίνουν οι δικαστές, οι οποίες χωρίς να παραγνωρίζουν την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ - έκρινε συνταγματικό το χαράτσι, αλλά παράνομη τη διακοπή της ηλεκτροδότησης - θέτουν ευθέως ζήτημα συνταγματικότητας των φορολογικών μέτρων.
                                                                                                                               Από Τα Νέα Οnline

Δεν υπάρχουν σχόλια: