Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Προβληματισμό δημιουργεί με χθεσινή [22/4] ερώτησή του για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων του ομίλου Μυτιληναίου στον κόλπο της Αντίκυρας το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς. Ιδιαίτερα θετικό είναι, όπως σχολιάζεται, το γεγονός οτι εν  μέσω προεκλογικής περιόδου επιμένει να υπενθυμίζει τα πραγματική προβλήματα ενός πολύπαθου τόπου. 
Η ερώτηση απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, τον  Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας και τον Αντιπεριφερειάρχη  Περιβάλλοντος. Ερωτάται, λοιπόν, η αιρετή Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 
Ποιες ενέργειες έχει κάνει ώστε εγκατασταθούν ανεξάρτητοι σταθμοί μέτρησης, συγκέντρωσης και διασποράς των εκπεμπόμενων ρύπων της έτσι και αλλιώς πεπαλαιωμένης βιομηχανικής εγκατάστασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.;
Ποιες ενέργειες έχει κάνει ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη απορρόφηση και απόρριψη των τεραστίων ποσοτήτων θαλασσινού νερού ψύξης (22.000 κυβ. μέτρα/ ώρα λειτουργίας ή 500.000 κυβ. μέτρα ημερησίως) για τις ανάγκες ψύξης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ήδη λειτουργούσας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, ισχύος 334MWe (ΣΗΘ);
Ποιες ενέργειες έχει κάνει για την εγκατάσταση αξιόπιστου βιολογικού καθαρισμού στο χώρο της Βιομηχανίας και τη συνεχή και επιστημονική παρακολούθηση από ανεξάρτητους φορείς (π.χ. επιθεωρητές ΕΥΕΠ ) του χώρου απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων της εταιρίας καθώς όπως προκύπτει από τις εκθέσεις των επιθεωρητών περιβάλλοντος ήδη υπάρχει πρόβλημα στη διαχείριση τους.
Ποιες ενέργειες έχει κάνει προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα αφού στο χώρο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί ακόμη μία βιομηχανική εγκατάσταση Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής και Θερμότητας (ΣΗΘ) συνολικής ισχύος 334MWe χωρίς την αναγκαία άδεια λειτουργίας των αρμόδιων υπηρεσιών.
Ποιες ενέργειες έχει κάνει  για την εξ ολοκλήρου απόσυρση των αγωγών απόρριψης της ιλύος από τον βυθό του Κορινθιακού (αυτών που είναι σε λειτουργία και αυτών που έχουν υποστεί βλάβη ή είναι ανενεργοί) ως μόνο τελικό αξιόπιστο μέτρο λύσης ενός χρονίζοντος προβλήματος, δεδομένης της εξ’ αντικειμένου, αδυναμίας ουσιαστικού ελέγχου;
Ποιες ενέργειες έχει  κάνει για την  απορρύπανση του βυθού του Κορινθιακού και την αποκατάσταση των εδαφών περιφερειακά της Βιομηχανίας έτσι ώστε να επανέλθουν σε μια περιβαλλοντικά αποδεκτή κατάσταση;
Δεδομένου ότι η επιχείρηση αποθέτει ερυθρά ιλύ στον χερσαίο χώρο πίσω από το εργοστάσιο, ερωτάται η Αιρετή περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ποιες ενέργειες έχει  κάνει για την αποφυγή μιας περιβαλλοντικής καταστροφής από ένα υλικό του οποίου η ξηρά απόθεση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί περιβαλλοντική διαχείριση;

Δεν υπάρχουν σχόλια: