Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

Με εντολή Υπουργού

«Κατόπιν της 48ωρης απεργίας που προκήρυξε η Π.Ο.Ε. – ΥΠ.ΠΟ.Τ. για τις 12 και 13 Οκτωβρίου 2011, παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφο με φαξ στο 210-82………, το αργότερο μέχρι 14 Οκτωβρίου 2011, στο οποίο να αναφέρονται τα ονόματα των υπαλλήλων σας που συμμετείχαν στην εν λόγω απεργία καθώς και τα Μουσεία και οι Αρχαιολογικοί Χώροι αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι παρέμειναν κλειστοί κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, για περαιτέρω ενέργειες

Σημειωτέο ότι οι λίστες των απεργών πρέπει να σταλούν στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Υπουργείου «για περαιτέρω ενέργειες».

Αυτό το κατάπτυστο φαξ έφτασε σε όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού στις 13 του μήνα, δεύτερη μέρα της απεργίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων πού εξέδωσε ανακοίνωση – γνωμοδότηση των νομικών του συμβούλων αναφέροντας ότι «τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται μόνο στις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες (Διεύθυνση Οικονομικών), τονίζοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή σε νόμιμη απεργία αποτελεί ατομικό δικαίωμα που προστατεύεται από το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, επιφέρει ως επίπτωση αποκλειστικά την παρακράτηση μισθού, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ατομική ενέργεια ή πράξη του υπαλλήλου η οποία παρακολουθείται ή καταγράφεται από τις διοικητικές υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο».

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Δεν υπάρχουν σχόλια: