Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς να μεταφέρει όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες σε ολιγομελή επιτροπή;

Εσφαλμένες και  αναιτιολόγητες θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του Ηρώς  Διώτη και Βασίλη Μουλόπουλου που απευθύνεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς σύμφωνα με τις οποίες μεταφέρθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε Επιτροπή οι αρμοδιότητες  για την λήψη αποφάσεων επί των πλέον επιτελικών και ουσιαστικών για την διαχείριση και διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της περιφερειακής αειφορικής ανάπτυξης υποθέσεων, όπως η κατάρτιση και η έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού  της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όλες οι αρμοδιότητες για την χωροταξία, η περιβαλλοντική πολιτική, η σύνταξη-παρακολούθηση-αξιολόγηση κανονισμών και σχεδίων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Και καταλήγουν οι ερωτώντες βουλευτές:
Επειδή τα ζητήματα περιβάλλοντος, ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά είναι πολύ σοβαρά για τους πολίτες. Επειδή πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και δημόσιος διάλογος ειδικά στη Βοιωτία, υπάρχει βεβαρημένο παρελθόν με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι τοπικές κινήσεις και κινήματα αγωνίζονται χρόνια γι’ αυτά τα ζητήματα
  • ερωτάται ο Υπουργός:
Θεωρείτε δημοκρατικό να μεταφέρονται τόσο σοβαρές αρμοδιότητες, από  το Περιφερειακό Συμβούλιο στις επιτροπές του άρθρου 164/3852/2010 του Καλλικράτη;
Υπάρχει πρόβλεψη για ερμηνευτική εγκύκλιο που να εμποδίζει την υποβάθμιση του αιρετού οργάνου, με δεδομένη  μάλιστα την αλλοιωμένη αναλογία των παρατάξεων λόγω του εκλογικού συστήματος αλλά και να διευκρινίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες των επιτροπών;
Μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς ή οποιοδήποτε άλλο να μεταφέρει όλες τις σημαντικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες σε ολιγομελή επιτροπή;

Δεν υπάρχουν σχόλια: