Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Συνέλευση της Φωτογραφικής Λέσχης Λιβαδειάς

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Το Διoικητικό Συμβούλιο της Λέσχης μας, στην 12η/5-01-2011 (Θέμα 1ο) συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη του το άρθρο 11 του καταστατικού, αποφάσισε την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 6,00 μ.μ., στην αίθουσα της Φωτογραφικής μας Λέσχης, που βρίσκεται στην οδό Μπουφίδου 32-34 (εντός στοάς), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης 2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, από 21 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2011. 3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 4. Τοποθετήσεις μελών Γενικής Συνέλευσης 5. Πρόγραμμα δράσης και 6. Ψηφοφορίες                                     

Δεν υπάρχουν σχόλια: