Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Δημαιρεσίες στον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιών

Κατά τις Δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 στον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιών, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανεδείχθη ο Ευάγγελος Γκούμας, Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Γιαννακόπουλος και Γραμματέας η Γεωργία Κολοβού.
Εξ άλλου Αντιδήμαρχοι ορίσθηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γιώργος Αραπίτσας, Διοικητικών Υπηρεσιών (Οικονομικού Προγραμματισμού και Διαφάνειας), Χρήστος Πελώνης, (Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων), Κώστας Μπουζίκας, Ποιότητα Ζωής (Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου) και Αθανάσιος Παπαθανασίου : Πολιτικής Προστασίας (Πρόληψη και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών).

Δεν υπάρχουν σχόλια: