Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Οι Επιτροπές και οι αρμοδιότητες των 4 Αντιδημάρχων του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιών


Κατά τις Δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 2-1-2011 εξελέγησαν οι παρακάτω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:Ντασιώτης Γεώργιος Δήμαρχος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αραπίτσας Γεώργιος,  Ζυγογιάννης Αθανάσιος, Ραχούτης Ιωάννης, Πελώνης Χρήστος, Μπόγρης Σπυρίδων και Παπαδιάς Ευάγγελος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μπουζικας Κων/νος, Ιωάννου Ιωάννης, Κατσιφή Βενετία, Κλεφτογιάννης Ιωάννης και Καλόγρηα Αθηνά.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πρόεδρος:Ντασιώτης Γεώργιος Δήμαρχος
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Ξυδώνας Δημήτριος, Μαλέσης Κων/νος, Μανίκας Χρυσόστομος, Ιωάννου Ιωάννης, Κουντουριώτης Παναγιώτης και Κλεφτογιάννης Ιωάννης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ, Παπαθανασίου Αθανασιος, Κολοβού Γεωργία, Ραχούτης Ιωάννης, Πελώνης Αριστείδης και Νιάρος  Παναγιώτης.

Εξ άλλου, οι αρμοδιότητες των 4 αντιδημάρχων του Δήμου είναι οι παρακάτω:
1. ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Διοικητικός Αντιδήμαρχος (Οικονομικών, Προγραμματισμού & Διαφάνειας)
Καθ’ύλην αρμοδιότητες
Συντονισμός υπηρεσιών-υπαλλήλων, Μηχανοργάνωση Δήμου, Αναπτυξιακά Προγράμματα, Προγραμματισμός Έργου, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Δαπάνες Προϋπολογισμού Τοπικών –Δημοτικών Κοινοτήτων, Προμήθειες Αναλώσιμα, Βεβαίωση Δημοτικών Τελών, Καταγραφή Δημοτικής Περιουσίας, ΚΕΠ ,e-ΚΕΠ, Κοινωνική Πολιτική –Πρόνοια, Παιδεία-Αθλητισμός, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονικός  Εξοπλισμός, Ιστοσελίδα –Αναρτήσεις
Κατά Τόπον Αρμοδιότητες
Συνεργασία με την Δημοτική Κοινότητα Αλιάρτου

2.ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων
Καθ’ύλην αρμοδιότητες
 Τεχνικές υπηρεσίες –Έργα, Δίκτυα ύδρευσης –Αποχέτευσης, Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Σχέδιο Πόλης, Έργα αυτεπιστασίας-συντήρησης, Σήμανση,φωτισμός,πινακίδες
Κατά Τόπον Αρμοδιότητες
Παρακολούθηση έργων σε εξέλιξη στην Δημοτική Ενότητα Θεσπιών

3.ΜΠΟΥΖΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής
(Περιβάλλοντος-Καθαριότητας –Πρασίνου)
Καθ’ύλην αρμοδιότητες
Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, Γραφείο Κίνησης, Δίκτυα άρδευσης, Ελεγχος ποιότητας νερού, Συντήρηση πρασίνου
Κατά Τόπον Αρμοδιότητες
Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες Πέτρας, Υψηλάντη, Σωληναρίου, Ευαγγελιστρίας
Υπεύθυνος υλοποίησης Πολιτικής είσπραξης οφειλομένων στο Δήμο (για την δημοτική ενότητα Αλιάρτου)
4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας (Πρόληψη & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκων)
Καθ’ύλην αρμοδιότητες
 Αντιπυρική,Αντιπλημυρική προστασία, Πρόληψη και αντιμετώπιση συνεπειών επικινδύνων καιρικών φαινομένων (καύσωνας,Παγετός),    Επιμελητεία –οργάνωση Αντισεισμικής προστασίας,     Αγροτική Πολιτική-Γραφείο Ενημέρωσης Αγροτών  , Λειτουργία, κατασκεύη ,συντήρηση παιδικών χαρών,  Κανονισμός Κοιμητηρίων, Άδειες καταστημάτων
Κατά Τόπον Αρμοδιότητες
Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Θεσπιών,  Υπεύθυνος λειτουργίας των υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Θεσπιών,Συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες Θεσπιών,Μαυρομματίου,Ασκρης, Λεονταρίου,Νεοχωρίου), Υπεύθυνος υλοποίησης Πολιτικής είσπραξης οφειλομένων στο Δήμο (για την δημοτική ενότητα Θεσπιών ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: