Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

Χριστουγεννιάτικες ιστορίες διαφάνειας, opengov και κινηματικό απόρρητο

Για τα ζητήματα ασφυκτικού περιορισμού των μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έχει γίνει αρκετή συζήτηση. Το ίδιο και για τα ζητήματα κάθε λογής αδειοδοτήσεων, με πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του fast track. Αυτές οι κεντρικές πολιτικές επιλογές, είναι φυσικό να συνοδεύονται από αντίστοιχες διαδικασίες περιορισμού της διαφάνειας και της δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφόρηση.


Από την εξέλιξη αυτή δεν εξαιρούνται και οι, κατ’ όνομα, ανεξάρτητες αρχές. Μια από αυτές, μάλιστα, η ΡΑΕ, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σκληρούς γραφειοκρατικούς μηχανισμούς με απανωτές δικλείδες περιορισμών στην ενημέρωση. Η ΡΑΕ, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έχει την ευθύνη της έκδοσης των αδειών παραγωγής για εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Παρακολουθήστε, λοιπόν, μια τυπική περίπτωση αντιμετώπισης ενός πολίτη από το μηχανισμό της ΡΑΕ:

Εταιρεία διαθέτει άδεια παραγωγής για αιολική εγκατάσταση, σε περιοχή της Εύβοιας, ισχύος 22 MW (11 Α/Γ Χ 2 MW), από το 2003, με μια ενδιάμεση τροποποίηση το 2007. Πρόσφατα, η εταιρεία υπέβαλλε αίτημα νέας τροποποίησης της άδειας παραγωγής, ως προς τον αριθμό και τον τύπο των ανεμογεννητριών (από 11 Α/Γ ισχύος 2 MW έκαστη σε 20 Α/Γ ισχύος 2 MW έκαστη), με αποτέλεσμα η συνολική ισχύς του αιολικού πάρκου να ισούται με 40 MW, καθώς και ως προς το γήπεδο του σταθμού με αντίστοιχη αύξηση του χώρου εγκατάστασης... η συνέχεια στα ΘΕΣΠΙΑΚΑ αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: