Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Επιστολή διαμαρτυρίας ΓΣΕΒΕΕ προς ΤΡΟΪΚΑ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) σε επιστολή της προς την ΤΡΟΪΚΑ μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Το μείγμα περιοριστικών πολιτικών που επιβλήθηκαν στην ελληνική οικονομία είναι σε λάθος κατεύθυνση, και οδηγούν την πραγματική οικονομία σε μια οικονομικά, καταστροφική κατηφορική τροχιά. Πριν είναι αργά, θα 'πρέπει να αναθεωρηθούν επιλογές πολιτικής, όπως αυτές που επιβάλλουν περαιτέρω περικοπή μισθών και εισοδημάτων, νέους φόρους και ιδιαίτερα περαιτέρω αύξηση έμμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ. Ιδιαίτερα για το ΦΠΑ, που κατ ουσία επιδρά περισσότερα αρνητικά στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, θα πρέπει να υπάρξει αντιστροφή πολιτικής και μείωση τουλάχιστον κατά μία ποσοστιαία μονάδα, στnν παρούσα φάση (από 11 % σε 10 %, και από 23% σε 22%.

Το 1 δισ. ευρώ που είχε υπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί από περαιτέρω αυξήσεις ΦΠΑ - στόχος που δεν λάμβανε υπόψη τη μεγάλη πτώση τζίρου των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, και των εσόδων του κράτους - θα πρέπει να αναζητηθεί και σε άλλες κατευθύνσεις, εκτός αυτής της επιβολι1ς περαιτέρω έμμεσων φόρων, που έχουν ήδη ξεπεράσει τα όρια αντοχής καταναλωτών και επιχειρηματιών.

Αυτό το πρόσθετο 1 δισ. ευρώ δεν "αντέχεται" να αφαιρεθεί από την αγορά. Δυστυχώς, η πεζή πραγματικότητα και οι ιδιαιτερότητες τής κάθε οικονομίας, και ιδιαίτερα της πραγματικής, δεν αναλύονται επαρκώς σε οικονομικά εγχειρίδια, επί τη βάσει των οποίων επιχειρούνται ορισμένες από τις διάφορες μέχρι τώρα παρεμβάσεις στπν ελληνική οικονομία.

Η ΓΣΕΒΕΕ, εκπρόσωπος Ελληνικών ΜΜΕ, επισημαίνει επίσης την ανάγκη για "φιλτράρισμα"
των πληροφοριών και υποδείξεων που σας παρέχονται από μονωμένα επιχειρηματικά
συμφέροντα.
Η μορφολογία και η διαστρωμάτωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρέπει να ληφθεί
υπόψη. Οι επιλογές και προτάσεις πολιτικής θα πρέπει να μπορούν να υπερβαίνουν  ειδικά και
τμηματικά συμφέροντα και συνεπώς να αναζητείται η αποκωδικοποίηση των επιδιώξεων και η
σφαιρική γνώση των απόψεων που εκφράζονται επίσημα ή ανεπίσημα.
Θεωρούμε ότι ο τελικός στόχος πρέπει να είναι να επιβιώσει και να πρooδεύσει ο ελληνικός
λαός, και η ελληνική επιχειρηματικότητα στο σύνολό της, και όχι μόνο τμηματικά συμφέροντα
που έχουν κατά καιρούς αποτελέσει αιτία ή έχουν συνδεθεί με τα προβλήματα της ελληνικής
οικονομίας».

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 26-11-2010
Για την ενημέρωση
ΧΑΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια: