Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

3ο Συνέδριο για το Aρχαιολογικό Έργο στη Θεσσαλία και στη Στερεά Eλλάδα (3ο AEΘΣE), 2006-2008.

Μετά από τις επιτυχημένες προηγούμενες δύο Συναντήσεις για το Aρχαιολογικό Έργο στη Θεσσαλία και στη Στερεά Eλλάδα (1ο & 2ο AEΘΣE), που πραγματοποιήθηκαν στο Bόλο το 2003 (27/02-02/03/03) και το 2006 (16/03-19/03/06), η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή (βλ. συνημμένο πίνακα με τα μέλη της Επιτροπής) προχωρεί στη διοργάνωση της 3ης Συνάντησης για το AEΘΣE, με τη συνεργασία αφ’ ενός των Εφορειών Αρχαιοτήτων και των άλλων Περιφερειακών και Eιδικών Περιφερειακών Yπηρεσιών του Yπουργείου Πολιτισμού που έχουν αρμοδιότητα στη Θεσσαλία και στη Στερεά Eλλάδα και αφ’ ετέρου του Tμήματος Iστορίας, Aρχαιολογίας και Kοινωνικής Aνθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. To 3ο AEΘΣE θα λάβει χώρα και πάλι στο Bόλο, στα Aμφιθέατρα «Γ. Kορδάτου» και «Δ. Σαράτση» του Κτιρίου «Παπαστράτου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από 12/03 ως 15/03/2009 και κατά τη διάρκεια των εργασιών του θα παρουσιαστεί το αρχαιολογικό έργο των ετών 2006-2008, από την προϊστορική εποχή ως τους νεώτερους χρόνους.
Oι Συναντήσεις αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην προβολή του αρχαιολογικού έργου που επιτελείται στην περιοχή, έχοντας ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και ευρύτατη απήχηση, επειδή παρουσιάζονται όχι μόνο νέα δεδομένα και ευρήματα από ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες ή αποτελέσματα άλλων εργασιών που αφορούν το αρχαιολογικό αντικείμενο (συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη μνημείων, εκπαιδευτικά προγράμματα κ. ά.), αλλά και ανακοινώσεις θεωρητικού περιεχομένου, με ερμηνευτικές και συνθετικές προσεγγίσεις. Είναι πλέον γεγονός η καθιέρωση των Συναντήσεων του AEΘΣE ως μόνιμου θεσμού και η διοργάνωσή τους ανά τριετία, με παράλληλη έκδοση των Πρακτικών τους που θα εμπλουτίζουν τη διεθνή αρχαιολογική βιβλιογραφία αποτελώντας συγχρόνως πολύτιμο εργαλείο για τους μελετητές της περιοχής. Mέχρι τώρα έχουν εκδοθεί τα Πρακτικά του 1ου AEΘΣE και ετοιμάζεται η έκδοση των Πρακτικών του 2ου AEΘΣE.
Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή στο 3ο AEΘΣE, με εκατόν εβδομήντα ανακοινώσεις (προφορικές και posters), 220 επιστήμονες, κυρίως Έλληνες αλλά και πολλοί ξένοι.
Στο συνέδριο συμμετέχουν και αρχαιολόγοι πού ασχολούνται και μελετούν τις αρχαιότητες της Βοιωτίας. Οι ομιλίες τους και οι ανακοινώσεις έχουν ως εξής:
ΒΟΙΩΤΙΑ
Πέμπτη 12/03/09, απόγευμα

ΤΣΩΤΑ Εύη
Νέα στοιχεία για τη νεολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Β., ΦΑΠΠΑΣ Ι.
Νέο μυκηναϊκό ανακτορικό κτήριο στην Καδμεία (Θήβα)

BURKE B., ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Β., ΦΑΠΠΑΣ Ι., LUPACK S., BURNS B.
The Eastern Boeotia Archaeological Project, 2007-2008

GROS Jean-Sébastien
Le système d'information géographique des lieux de culte antiques dans le cadre du projet CIRCE

ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ν. , ΚΑΠΑΡΟΥ Μ., ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ., MΠΕΛΤΣΙΟΣ Κ., ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Β., ΚΑΛΙΓΑ Κ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ.
Τυπολογική και τεχνολογική μελέτη της κεραμικής από την ανασκαφή χώρου αφιερωμένου στη λατρεία του Ηρακλή, πλησίον των Ηλεκτρών Πυλών στη Θήβα

Παρασκευή 13/03/09, πρωί

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Έλενα
Βοιωτικά κωδωνόσχημα ειδώλια: η περίπτωση του αποθέτη στο Πυρί Θήβας

PISANI Marcella, MANETTA Consuelo
Appliques e imitazioni di gioielli fittili da corredi funerari

BONANNO ARAVANTINOS Margherita
Νέο αναθηματικό ανάγλυφο από τη Θήβα

GERMANI Marco
Gli edifici per spettacolo di Tebe (Beozia)

ΧΑΡΑΜΗ Αλεξάνδρα
Τάφος μακεδονικού τύπου από την νεκρόπολη της αρχαίας Τανάγρας στη Βοιωτία

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ Έλενα
Σωστική ανασκαφική έρευνα στον ανισόπεδο κόμβο Ακραιφνίου (1994-1998): Τα νομίσματα από το νεκροταφείο

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ Γιάννης
Μουσεία Θηβών και Χαιρωνείας : Η σύνταξη καταλόγου των επιγραφών

Δεν υπάρχουν σχόλια: